Focus Arealplan og Grunnerverv 2020, versjon 20.7.0.0

Jan SkarsteinFocus Arealplan, Focus Grunnerverv, Oppdatering, ProdukterLeave a Comment

Vi har oppdatert Focus Arealplan (og Grunnerverv) med nye funksjoner.

For å ta den i bruk kan du gå til Min Side og laste den ned.

Husk å laste ned og installere en fullversjon av Autodesk AutoCAD (eller Civil 3D), og starte denne en gang først. Autodesk-programvare laster du ned via Autodesk Account.

Som vanlig må du sjekke med en eventuell IT- eller programansvarlig i ditt firma før du oppdaterer programmene dine.

Nyheter i Arealplan 2020:

 • Støtte for seneste versjonen av produktspesifikasjonene
 • Oppdatert kommuneliste med nye kommunenummer fra 1.1.2020.
  • Filterfunksjon for å skjule utgåtte kommunenummer
  • Lagt på informasjon om utgått dato og nytt kommunenummer som erstatter utgått.
 • Tegnforklaring
  • Mulighet for å legge symboltekst som del av formålnavn
  • Beregning av symboltekst fra-til (B1-4) når man trykker på reset-knappen for symboltekst.
  • Fikset problemer med tegnforklaring ved import av ulike layoutmaler der opprinnelig navn på tegnforklaringsblokken er lik og innstillinger for tegnforklaring er forskjellig.
  • Div. feilrettinger.
 • Oppdater tittelfelt-funksjon i Ribbon-panel ‘Focus Arealplan – layout’
 • Forslag til egendefinerte bokstavkoder for formål som mangler koder fra KMD sin side.
  • Disse blir ikke aktivert som standard for å unngå at feltnavn endrer seg i eksisterende tegninger.
 • Tegneverktøy
  • Verktøyknapp for å tegne tilhørende grenselinje for valgt flateformål
  • Tegneverktøy for hjelpelinje i Ribbon-menyen
 • Ortofoto-import: Mulighet for å hente inn mange ortofoto i en operasjon
 • Tittelfelt-editor: Undo-funksjon
 • Boolske operasjoner for flater på høyreklikkmenyen. Mulighet for Union, Subtract og Intersect mellom to eller flere flater.
 • Properties: Kodeverdien lagt inn som prefiks for alle egenskaper basert på kodelister.
 • Diverse feilrettinger og funksjonsforbedringer

Nyheter i Grunnerverv 2020:

 • Generer layouter
  • Støtte for layoutnavn som inneholder tall i prefiks (f.eks. FRE16_W<000>)
  • Ny innstilling for viewport-vinkel som skal benyttes for genererte layouter
  • Fikset problem som medførte at man måtte slette eksisterende layouter og purge tittelfelt- og tegnforklaringsblokkene fra tegningen dersom det var gjort endringer i på disse blokkene i layoutmalen, og man ville generere nye layouter med endret tittlfelt eller tegnforklaring.
 • Bedre støtte for å redigere eiendomsdata i forhold til kobling mot matrikkeldata. Man kan tegne eiendomsteiger selv, angi GNR/BNR på disse, og få koblingen til å fungere mot matrikkeldata-tjenesten
 • Bedre beregning av erverv-grenser
 • Synkronisering av data etter at xref lastes inn på nytt
 • Feilmelding og bedre håndtering av forsøk på å beregne arealer når xref for eiendomsdata eller plandata er fjernet fra tegningen. Dette hindrer problem med at man mistet kobling mellom takst og plandata.
 • Bedre støtte for store erverv-prosjekter
  • Hastighetsforbedringer for lagring av takstliste og beregning av ervervområder
  • Div. feilrettinger for problemer som kunne oppstå i forbindelse med store datamengder.
 • Endret rekkefølge på ervervtyper i tabellene. Mulighet for å endre rekkefølgen selv ved å endre kodeverdi for de ulike ervervtypene i formål-databasen.
 • Matrikkel-koblingen sjekker nå om kommunenummeret fra eiendomsdataene er utgått og bruker nytt kommunenummer i forbindelse med oppslag i matrikkeltjenesten til Norkart.
 • Takstsirkel er nå inkludert i mal-filen og satt som annotativ (Skala og vinkel).
 • Eksport til Excel: Dersom Gnr/Bnr matchet en gyldig kombinasjon av Mnd/År, tolket Excel verdien som dato og ikke tekst.
 • Diverse feilrettinger og funksjonsforbedringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *