Focus Arealplan 2020 er her

Geir StøvernAutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Focus Arealplan, Focus Grunnerverv, OppdateringLeave a Comment

Nå er den nye versjonen av Focus Arealplan 2020 tilgjengelig for deg med subscription/abonnement!

For å ta den i bruk kan du gå til Min Side og laste den ned.

Husk å laste ned og installere en fullversjon av Autodesk AutoCAD (eller Civil 3D), og starte denne en gang først. Autodesk-programvare laster du ned via Autodesk Account.

Som vanlig må du sjekke med en eventuell IT- eller programansvarlig i ditt firma før du oppdaterer programmene dine.

Nyheter i Arealplan 2020:

Ny Wiki-basert hjelpeside

Når du nå trykker på Hjelp, kommer du til en helt ny Wiki-basert hjelpeside. Her finner du svar på spørsmål, og videoer som viser ulike funksjoner i programmet.

 Formåldatabasen er oppdatert, og oppdateres heretter over nettet

Dersom det skjer endringer i formåldatabasen, vil denne nå oppdateres automatisk neste gang du starter Arealplan. På denne måten vil databasen alltid være oppdatert, og du slipper å vente på neste oppdatering av programmet for dette.

I denne oppdateringen har vi også lagt til muligheten for å vise utgåtte formål.

Kommunelisten er oppdatert

Listen over kommuner er oppdatert, sammen med kommunevåpnene. Disse er nå i høyere oppløsning, og du vil kunne oppleve at disse blir alt for store i tittelfeltet. Gå inn på hjelpesiden, så finner du video på hvordan dette løses: https://focusarealplan.azurewebsites.net/index.php?title=Fikse_problem_med_skalering_av_kommunev%C3%A5pen

Nytt vindu for SOSI-eksport

Dette vinduet har fått en ny utforming, og blant forbedringene er et enklere system for koordinattransformasjon og mulighet for å endre planområde-informasjon før eksport.

Tegnefunksjoner

Nytt tegneverktøy for linjer og flater som forblir åpent inntil man avslutter funksjonen. Denne startes med ny knapp på Ribbon.

 • Utgåtte formål kan vises og benyttes.
 • Mulighet for å fylle alle tomme felter med samme formål.
 • Ny søkefunksjon i tegningsnavigatoren.
 • Mulighet for å nullstille valg i tegningsnavigatoren.
 • For hensynssoner og bestemmelsesområder: Nå er det mulig å legge til flere representasjonspunkter i samme operasjon, og fjerne ett og ett representasjonspunkt.
 • De ulike objekttypene har nå fått ulik farge på stjernene (representasjonspunktene), så de er enklere å skille fra hverandre.
 • Ny funksjon gjør det mulig å klippe ut deler av planen som ligger innenfor eller utenfor et sett med lukkede polygoner.

Rutenett

 • Automatisk skalering av koordinat-tekst i forhold til annotation scale.
 • Automatisk maskevidde.
 • Endret standard merkelapper fra X,Y til N,Ø.
 • Ny egenskap i properties for tekststil. «Focus rutenett» er satt som standard.
 • Ramme og rutenett er lagt på hvert sitt lag.

Vertikalnivå kan nå settes under prosjektinnstillinger

Dermed blir det enklere å velge hvilket vertikalnivå planen du tegner ligger i.

Ny funksjon for å hente koordinatsystem fra xref

Vi har nå lagt inn en funksjon som henter koordinatsystemet fra xref, så du slipper å lure på om du velger riktig koordinatsystem.

I samme dialogvindu kan du nå også velge riktig høydereferansesystem. Denne verdien lagres i tegningen, slik at den kan benyttes i kartopplysningene.

Geometrikontrollen

Ny høyreklikkmeny i geometrikontrollpaletten: «Geometrikontroll på objekttype – kun for objekter synlig i viewport». Nå kan du gjøre en lokal geometrikontroll på området som er synlig i viewporten.

Nytt valg: «Tegn flatekanter» gjør det mulig å tegne flatekanter for alle flater som er synlig i tegningen. Dette gjør det enklere å se flater som ikke har skravur, eller bare har linjeskravur.

Ny stikningsdatafunksjon

Henter ut stikningsdata fra veglinje, polylinje og arealplan-objekter, med mulighet for å transformere data mellom ulike koordinatsystem og eksport til ti-tabell, KOF, Excel og AutoCAD-tabell.

Nyheter i Grunnerverv 2020:

Ny Wiki-basert hjelpeside

Når du nå trykker på Hjelp, kommer du til en helt ny Wiki-basert hjelpeside. Her finner du svar på spørsmål, og videoer som viser ulike funksjoner i programmet.

Endringer i system for manuell tegning av ervervområder.

Ny egenskap i properties for ervervområder og grenser som bestemmer om objektene skal inngå i automatisk beregning mot grunnlagsdata. Grenser og flater man tegner manuelt, settes automatisk til manuell oppdatering og påvirkes ikke av den automatisk genererte geometrien.

Erverv-grenser inngår ikke lenger i geometrikontrollen til Arealplan, så når man tegner grenser manuelt må man bruke «Rydd grenselinjer (geometrikontrol)» knappen for å få brutt linjene.  

Optimalisering ved beregning av AR5-arealer

Mulighet for å beregne hatch-objekter for AR5 beregningen. Farge og skravurmønster settes i «Rediger arealressursinndelinger»-funksjonen.

Raskere beregning av arealer når «Beregn AR5 arealer» er skrudd av i takstlisten.

Feilretting i forbindelse med beregning av AR5 arealer. Dersom grunnlagsdataene inneholder arealressursområde 81 – Ferskvann, eller 82 – Hav, fikk vi problemer i beregningsmetoden som kunne føre til ustabilt program.

Forbedringer i takstlisten

 • Mulighet til å filtrer ut hjemmelshavere som ikke skal inngå i takstlisten.
 • Mulighet til å filtrere ut teiger basert på areal som berører planområdet.
 • Mulighet for å angi startnummer for takstlisten, slik at det er enklere å dele opp prosjektet i flere tegninger.
 • Innstilling for minste areal som skal inngå i beregning av erverområde.
 • Bedre håndtering av eiendommer med mange hjemmelshavere.
 • Eksportfunksjon for hjemmelshavere knyttet til et takstnummer.

Shape eksport

Lagt til hjemmelshaver, gårds og bruksnummer og adresse som egenskaper på polygonene.

Analysefunksjon

Funksjon for å analysere arealer som ligger innenfor et planområde med tilhørende arealtabell. -Kan brukes for å finne AR5 arealene som ligger inne i planområdet.

Vi håper du får glede av den nye oppdateringen, kom gjerne med tilbakemelding og ønsker 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *