Focus Arealplan 2018 er her!

Jan SkarsteinFocus Arealplan, OppdateringLeave a Comment

Endringslogg for Focus Arealplan 2018

Versjon 18.1 (16.05.2017)

Nyheter

SOSI-import av kartgrunnlag

 1. Ny versjon av tegneregelfilen PLOTT-N1-Arealplan.kom med tegneregler for flere objekttyper.
 2. Egenskapene Color, Linetype og Lineweight satt til ByLayer slik at det er enklere å tilpasse opptegningen av kartet fra Layer Manager.
 3. Lagnavn inkluderer nå også navn på tegneregel fra kommandofil. Årsaken er at en objekttype kan ha flere ulike tegneregler avhengig av hvilke SOSI-egenskaper som finnes på objektet. -Det er dermed ikke mulig å sette egenskapene Color, Linetype og Lineweight til ByLayer, uten å skille objekter med ulike tegneregler ut på ulike lag.
 4. Standard farge er satt til RGB: 153,153,153 og lineweight til 0.25 for linjer som mangler tegneregel i valgt tegneregel-fil (kommandofil). Flater som mangler tegneregel får farge RGB: 255,255,255 og solid fyll.
 5. Objekter som mangler tegneregel, kommer på fryst lag. Tidligere ble disse objektene slettet fra tegningen. Man kan dermed tine lagene og få tegnet opp objekter ved behov.

https://autode.sk/2p49Imt

Malfiler

 1. Oppdaterte Civil 3D-stiler for bedre arbeidsflyt mellom AutoCAD Civil 3D og Arealplan for konstruksjon av veg-geometri til plan. https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/11b5e3f9-3548-44b6-b927-3182015a7232.

Om man kombinerer Focus Arealplan med veg-modulen i Focus Civil Advanced Tools, kan man også enkelt beregne skjæringslinjer mot terreng som kan benyttes i planen slik denne Screen-cast videoen viser: https://autode.sk/2oKRExt.

 1. Opprydding av unødvendige lag og blokker.
 2. Endret rekkefølge på annotation-skalaer slik at det er enklere å finne frem til ønsket skala, samt at man unngår problemer med visning av målestokk på layout.
 3. Aktivert LTGAPSELECTION slik at man kan snappe til mellomrommene i stiplet linje. (Krever at High quality geometry» er aktivert i Graphics Performance-instillingene til AutoCAD.
 4. Deaktivert FILETABTHUMBOVER for å unngå at man bytter unødig mellom ulike tegninger og layouter.
 5. Fjernet duplikate formål formåldatabasen.
 6. Fjernet bestemmelseområde uten kodeverdi fra formåldatabasen.
 7. Fjernet katalogen «Plan og bygningsetaten» fra formåldatabasen.
 8. Endret linjetykkelse for hensynsone-skravurer.
 9. Lagt til arkstørrelse i kartopplysninger-blokken.

Geometrikontroll

 1. Ny innstilling for geometrikontrollen hvor man kan bestemme om juridiske linjer skal inngå i operasjonen «Legg til punkter på geometri som overlapper knekkpunkter i annen geometri».
 2. Økning av standard toleranseverdi for innstillingen «Legg til punkter på geometri som overlapper knekkpunkter i annen geometri».
 3. Forbedret opprydding av dobbel geometri
 4. Toleranseverdier er nå gjort felles for alle 3 sett med innstillinger for geometrikontroll. (Geometrikontrollpaletten, dynamisk geometrikontroll og geometrikontroll på utvalg)

Rutenett

 1. Lagnavnet inkluderer nå viewport-nummer slik at man kan styre visningen bedre om det finnes flere viewporter i en layout.
 2. Automatisk «Viewport freeze» for øvrige viewporter.

Tittelfelt

 1. Når man endrer et attributtfelt i tittelfelt-funksjonen, oppdateres nå tittelfeltblokkene på alle layoutene samtidig.

Feilrettinger

Utnyttelsesgrad

Dersom man først hadde valgt %BYA eller %BRA som utnyttype, så fikk man ‘%’ i stedet for ‘m²’ i påskriften.

SOSI-Import

Fikset feil vinkel på enkelte tekst-objekter.

Regulert høyde

Når man tegnet inn to ulike RpRegulertHøyde-objekter som møtes, ble de satt sammen automatisk om dynamisk geometrikontroll var påskrudd. Det førte til problemer om man ønsket å sette forskjellig høyde på de to linjene. RpRegulertHøyde er nå ekskludert fra denne operasjonen.

I tillegg til andre feilrettinger og forbedringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *