Energirehabilitering – lønnsomt for deg og for dine kunder

Jan SkarsteinByggassistentenLeave a Comment

Image

Energirehabilitering av boliger

Med rekordhøye strømpriser og rekordlavt nyboligsalg er det viktig å ta tak i de mulighetene som finnes i markedet. Energirehabilitering av eksisterende boligmasse er en slik mulighet.

Fallende nyboligsalg

Vi har nå sett en fallende trend for nyboligsalg 13 måneder på rad. Hvilke muligheter er det i markedet for å kompensere dette fallet?

Oppgradering av eksisterende boliger med energisparende tiltak er fortsatt veldig aktuelt. I sommer var det historisk høye strømpriser. I skrivende stund er strømprisen på rundt 200 øre/kWh i Sør-Norge, og den var enda høyere i sommer. De skyhøye prisene har virkelig satt energieffektivitet høyt på agendaen for både brukere, utbyggere, og håndverkere. Både den geopolitiske uroen i verden, samt klimaendringer vil fortsette å påvirke energiprisen i Norge framover, og høye priser er å forvente framover.

Mye å spare

90% boliger bygget 15-40 år tilbake vil ha en energimerking D eller E. Disse kan løftes til C eller bedre med tiltak som å tilleggsisolering ytterveggene og skifte vinduer. Ifølge en artikkel på e24.no kan man spare nesten 24.000kr i året på oppvarming av en enebolig på 175m2 som er merket som C sammenlignet med et E-markert hus ved en strømpris på 95 øre/kWh, jo høyere strømpris, jo høyere besparelse.

Enda strengere krav med nytt EU-direktiv

I tillegg til høye strømpriser jobber nå EU med et direktiv om bygningers energiytelse. I det foreslåtte direktivet står det at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033, og at hele bygningsmassen skal være renovert til nullutslipp ifølge DinSide. Det er viktig å påpeke at direktivet er ikke klart enda, og at det kun er et forslag, men det er liten tvil om at EU kommer til å sette strengere energikrav til eksisterende boligmasse.

Boliger, leiligheter og andre typer bygg

Husk, det er ikke kun leiligheter og hus som blir energimerket, det gjelder alle typer bygg som barnehager, sykehjem, hotell, kontorer etc. Se tabellen under for kravene for forskjellige typer bygg.

For boliger, småhus og leiligheter, er kravene også bestemt av bruksarealet. Tabellen under viser karakterer for småhus av ulike størrelser. Det finnes en tilsvarende tabell for leiligheter med noe lavere verdier.

Rehabilitering med Byggassistenten

I Byggassisteten finner du rehabiliterings-poster til tilleggsisolering av yttervegger og utskifting til nye vinduer. Med bedre U-verdi i boligskallet senker du energi forbruket til oppvarming av boligen.

byggassistenten skjermbilde nettokalkyle med dekningsbidrag

I Byggassistenten finner du nettokalkyler med dekningsbidrag for rehabilitering.

Byggassistenten gir deg netto kalkyler med dekningsbidrag og dermed full kontroll over fortjenester i prosjektene dine, enten det er nybygg eller rehabilitering.

Er du interessert?

For mer informasjon kan du kontakte oss og vi hjelper deg med en tilpasset løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *