Civil 3D®

Prosjektering, analyse og beregninger av utomhus- og infrastrukturprosjekter

Image

Civil 3D® er programvareløsningen for alle typer infrastrukturprosjekter og er et kraftig verktøy for konstruksjon, analyse og dokumentasjon med en arbeidsflyt tilpasset bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Det vil si at man kan opprette modeller med faktisk data (fra laserscanning eller annen kartdata) og foreta analyser og beregninger for best å kunne planlegge prosjektering i gitt område.

Civil 3D brukes hovedsakelig til prosjektering av alle mulige utomhus og infrastrukturprosjekter. Det vil si alt fra veier, vann- og avløpssystemer, terreng og landskapsutforming (steinbrudd, parker, byggegroper) og alt i mellom. Med korrekt data inn får man nøyaktige beregninger av for eksempel masser, avrenning, siktlinjer osv. Det er utrolig mye man kan gjøre med Civil 3D – og dette er vi eksperter på.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Tilpass Civil 3D® til norske prosjekter

Ved hjelp av Focus CAT får du tilpasset Civil 3D til norske prosjekter, leveringskrav og filformat. Du kan lese mer om Focus CAT her.