Velkommen til Oslo BIM Conference

6. november 2018
Thon Hotel Arena Lillestrøm

 

Bli med på konferansen for digitale verktøy i bygge- og anleggsbransjen.
Arenaen der arkitekter, byggingeniører, landskapsarkitekter, planleggere, veg- og VA-ingeniører, m.m. samles, lærer nye ting og utveksler erfaringer.

Kom på en nyttig og lærerik dag!

Følg vårt Facebook-event for jevnlige oppdateringer!

meld meg på!
 

AGENDA

Agendaen består av fem fagspor; Arkitekt, Bygg, Landskap & Plan, Vann & Avløp og Veg.

Det er selvfølgelig lov å hoppe mellom til det foredraget du mest ønsker å se 🙂

Registrering åpner kl. 8:30 og dagen avsluttes med en god middag!

Arkitekt

Registrering og kaffe

08:30 - 09:00


Velkommen

09:00 - 10:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Pål Eskerud, Daglig leder, Focus Software ASPause

10:00 - 10:15


Autodesk BIM 360

10:15 - 10:35
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/ Palle Bisgaard, Future Group Oy

I dag anses BIM 360-plattformen som en av de mest fremtidsrettede prosjektplattformene som er åpen for alle parter. Vi vil se på hvordan BIM 360 design-plattformen understøtter våre nåværende arbeidsprosesser og kan hjelpe arkitekter til et bedre samarbeid med andre rådgivere.Pause

10:35 - 10:50


InfraWorks for Arkitekter og eiendomsutviklere

10:50 - 11:10
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Leif-Are Gundersen, Application Engineer, Focus Software AS

Se arbeidsflyt som gjør det lettere for bl.a arkitekter og eiendomsutviklere å visualisere et byggeprosjekt fra idé/konsept med samhandling via web eller lokalt til dynamiske og ‘levende’ prosjekter, og hvordan du kan få plassert dine Revit-bygg riktig georeferert i modellen med enkle grep. Vi viser også litt om volumobjekter fra f.eks. Focus Arealplan for å visualisere virkninger av en reguleringsplanPause

11:10 - 11:25


Norges første DIGIBYGG-prosjekt

11:25 - 11:55
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Kjetil Krogseth Faggruppeleder / BIM-koordinator og Pål Røe Larsen Rådgivende Ingeniør, Rambøll

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass. Prosjektet er omtalt som tidenes mest digitale byggeprosjekt.Pause

11:55 - 12:15


Lansering av Focus Beskrivelse

12:15 - 13:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/ Anders Arvesen og Geir Støvern, Focus Software AS

Anbudsbeskrivelser gjort enklere og smartere, samarbeid enkelt på en ny nettbasert plattform – «Focus Beskrivelse»Lunsj

13:00 - 14:00
Rom: Restauranten på hotellet

 


Tips & Triks i Revit

14:00 - 14:45
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/ Aimo Nilsen, Application Engineer, Focus Software AS

Du får se noen av nyhetene i RAT og Revit 2019 og hvordan de nye funksjonene virker. Vil også vise Oppdater Rom og Areal i RAT Arkitekt, samt hvilke parametere og innstillinger som gjelder for disse.Pause

14:45 - 15:00


Visualisering i Revit

15:00 - 15:45
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/ Knut Sandvik, Application Engineer, Focus Software AS

Se hvordan du med enkle midler kan lage effektive visualiseringer i Revit for tegningsproduksjon og hvordan plassere fotorealistiske bilder i Revit på fotografier av tomten.Pause

15:45 - 16:15


Møt en ekspert, Networking og middag

16:15 -
Rom: Jan Mayen 1 + 2

Knytt nye kontakter med andre i din bransje. Det blir servert mat og forfriskninger.

 


Byggeteknikk

Registrering og kaffe

08:30 - 09:00


Velkommen

09:00 - 10:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Pål Eskerud, Daglig leder, Focus Software AS

 


Pause

10:00 - 10:15


Intro til Dynamo

10:15 - 10:35
Rom: Hordaland

v/ Kjetil Ueland, Utvikler, Focus Software AS

Men hvordan lager man egentlig et Dynamo Script? I denne presentasjonen blir det en kort introduksjon til Dynamo og dens grunnleggende byggesteiner. Etterfulgt av en live gjennomgang av et script for å plassere ut spunt-familier langs en modellinje i Revit, for også tilpasses til underliggende terreng.Pause

10:35 - 10:50


IFC-verktøy i Revit

10:50 - 11:10
Rom: Hordaland

v/Håkon Laugerud Gilje, Application Engineer, Focus Software AS

Presentasjon av nye IFC-verktøy i Focus RAT 2019 til Revit. Du får se «hands-on» hvordan de nye verktøyene fungerer og hva de brukes til.Pause

11:10 - 11:25


Norges første DIGIBYGG-prosjekt

11:25 - 11:55
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Kjetil Krogseth Faggruppeleder / BIM-koordinator og Pål Røe Larsen Rådgivende Ingeniør, Rambøll

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass. Prosjektet er omtalt som tidenes mest digitale byggeprosjekt.Pause

11:55 - 12:15


Ståldetaljering i Revit

12:15 - 13:00
Rom: Hordaland

v/ Hanne Gjemdal, Application Engineer, Focus Software AS

Du får en titt på den nye Steel-fanen i Revit 2019. Se de ulike muligheten du har med den nye funksjonaliteten, hvordan du lager egendefinerte stålforbindelser, samt lager tegninger og lister av disse.Lunsj

13:00 - 14:00
Rom: Restauranten på hotellet

 


Focus Konstruksjon for liten, Focus Konstruksjon for stor

14:00 - 14:45
Rom: Hordaland

v/ Erik Aasmundrud og Cecilie Baglo, Produktansvarlige Focus Konstruksjon, Focus Software AS

I dette foredraget vil du få se helheten i programmet sammen med nyhetene som har kommet det siste året. Det blir livemodellering og du vil få et innblikk i programmets bredde.

 


Pause

14:45 - 15:00


Kraften bak bruken av Family lookuptables

15:00 - 15:45
Rom: Hordaland

v/Håkon Laugerud Gilje, Application Engineer, Focus Software AS

For deg som jobber en del med Revit-familier og ønsker økt kunnskap samt tips og tiks. Her ser vi først og fremst på hvordan vi lager parametere i familier som er styrt ved hjelp av formler. Og hvordan vi kan styre en kompleks familie med kun ÉN brukerdefinert verdi. Nerdefaktor HØY!

 


Pause

15:45 - 16:15


Møt en ekspert, Networking og middag

16:15 -
Rom: Jan Mayen 1 + 2

Knytt nye kontakter med andre i din bransje. Det blir servert mat og forfriskninger.

 

Landskap & Plan

Registrering og kaffe

08:30 - 09:00


Velkommen

09:00 - 10:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Pål Eskerud, Daglig leder, Focus Software AS

 


Pause

10:00 - 10:15


Reguleringsplaner i 3D, er planmiljøet klare for det?

10:15 - 10:35
Rom: Oslo

v/ Åslaug Iversen, planlegger, EgdePlan AS

Åslaug Iversen har erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Har vært med på SOSI-standarden for plan siden 1990-tallet og sitter fortsatt i referansegruppa for SOSI-plan.

 


Pause

10:35 - 10:50


Tips og triks i InfraWorks++

10:50 - 11:10
Rom: Oslo

v/ Knut Andreas Øyvang, Universitetslektor Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU

Kombinasjonen av InfraWorks med Sketchup og Civil 3D, og bruken av lokale nullpunkt. I tillegg får du høre litt kort om hvordan de jobber med VR ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Pause

11:10 - 11:25


TIN-link mellom Revit og Civil 3D

11:25 - 11:55
Rom: Oslo

v/ Alejandro Figueres-Munoz, Application Engineer, Focus Software AS

Se hvordan du modellerer og oppdaterer terrenget i det beste verktøyet for dette, Civil 3D, og bruker dette som et intelligent objekt i Revit der du kan plassere vegetasjon og andre site-objekter på terrenget. 

 


Pause

11:55 - 12:15


Utfordringer ved prosjektering av traubunn

12:15 - 13:00
Rom: Oslo

v/ Andreas Engebretsen, Application Engineer, Focus Software AS

I dette foredraget får du se hvordan du kan prosjektere traubunn for terrenginngrep. Vi tar for oss hvordan man kan få modellert korrekt traubunn i komplekse situasjoner, inkludert situasjoner hvor man har flere nivåer og flere massetyper å forholde seg til. Se hvordan vi bruker et nytt verktøy til å takle situasjoner som tidligere var umulige.

 


Lunsj

13:00 - 14:00
Rom: Restauranten på hotellet

 


Utomhuskonstruksjoner i Revit

14:00 - 14:45
Rom: Oslo

v/ Knut Sandvik, Application Engineer, Focus Software AS

Du får se hvordan du enkelt kan modellere støttemurer, trapper og amfier samt dekker i Revit. Vi viser også hvordan disse kan eksporteres med korrekt IFC-kategori.

 


Pause

14:45 - 15:00


Bruk av formater for landskap i dag og i morgen

15:00 - 15:45
Rom: Oslo

v/ Andreas Engebretsen, Application Engineer, Focus Software AS

Vi tar en titt på hvilke formater man bruker for å levere hva, og hvilke begrensninger disse formatene har i dag. Deretter ser vi på hva slags formater man vil levere på i fremtiden, og hvilke muligheter dette vil åpne opp for. Som en del av fremtidens leveranse vil vi se på hvordan SOSI for landskap vil blir brukt i praksis med GML-formatet.

 


Pause

15:45 - 16:15


Møt en ekspert, Networking og middag

16:15 -
Rom: Jan Mayen 1 + 2

Knytt nye kontakter med andre i din bransje. Det blir servert mat og forfriskninger.

 

Veg

Registrering og kaffe

08:30 - 09:00


Velkommen

09:00 - 10:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Pål Eskerud, Daglig leder, Focus Software AS

 


Pause

10:00 - 10:15


Optimalisering av datamengde/Civil 3D, Revit, InfraWorks-workflow

10:15 - 10:35
Rom: Akershus

v/ Arnar Þór Stefánsson, Rådgivende ingeniør i EFLA

Du får se hvordan EFLA jobber med å prioritere data de bruker i vegprosjekter for å sikre ytelse og god informasjonsflytPause

10:35 - 10:50


E39 Lyngdal vest -Ålgård

10:50 - 11:10
Rom: Akershus

v/Linda Betten, Vegplanlegger, Norconsult

En presentasjon av Kommunedelplan for Lyngdal vest - Ålgård. Prosjektet fra oppstart i 2015 til nå. Beskrivelse av prosess, arbeidsflyt og erfaringer.Pause

11:10 - 11:25


Jobb smartere med Grunnerverv

11:25 - 11:55
Rom: Akershus

v/ Øystein Wiger, Utvikler, Focus Software AS

Focus Grunnerverv er en påbyggingsmodul til Focus Arealplan til å lage grunnervervsplaner. Tidligere år har vi vist hva Grunnerverv kunne bli, men det er først nå du får se det helt ferdig!Pause

11:55 - 12:15


ARBEIDSFLYT i CIVIL 3D med bruk av Autodesk Vault og Bim 360

12:15 - 13:00
Rom: Akershus

v/ Leif-Are Gundersen, Application Engineer, Focus Software AS

Hvordan enkelt prosjektere veg-korridorer med Focus CAT Veg. Del modeller på tvers av faggrupper, firmagrenser, og samhandling i BIM 360.Lunsj

13:00 - 14:00
Rom: Restauranten på hotellet

 


Dagens og fremtidens dataleveranser for veg

14:00 - 14:45
Rom: Akershus

v/ Andreas Engebretsen, Application Engineer, Focus Software AS

Her ser vi på hvilke formater som brukes i dagens situasjon, og hvordan vi kan utnytte disse ved bruk av Civil 3D og Focus CAT Veg. Vi ser så videre på hvordan fremtidens leveranse vil se ut, ved bruk av det nyutviklede formatet NorskInfra GML. Her ser vi på hvilke muligheter dette nye formatet åpner for, samt hvor langt vi har kommet med å implementere dette i vår løsning.

 


Pause

14:45 - 15:00


BIM 360 «One source of truth» Nyheter, tips og triks i InfraWorks

15:00 - 15:45
Rom: Akershus

v/Leif-Are Gundersen, Application Engineer, Focus Software AS

BIM 360 - Viktigheten med tverrfaglig samhandling, og hvor enkelt dette er. Du får en titt på hva som er nytt i 2019 versjonen Bl.a. koblingen mellom InfraWorks og ArcGIS, Importering av veger fra InfraWorks til Civil 3D som vegkorridorer og Parameterstyrte tunneler og broer.

 


Pause

15:45 - 16:15


Møt en ekspert, Networking og middag

16:15 -
Rom: Jan Mayen 1 + 2

Knytt nye kontakter med andre i din bransje. Det blir servert mat og forfriskninger.

 

Vann & Avløp

Registrering og kaffe

08:30 - 09:00


Velkommen

09:00 - 10:00
Rom: Jan Mayen 1 + 2

v/Pål Eskerud, Daglig leder, Focus Software AS

 


Pause

10:00 - 10:15


Pipelifes satsing på 3D og overvann

10:15 - 10:35
Rom: Romerike

v/ Knut Jøssang, Pipelife Norge AS

I løpet av 2018 får Pipelife 3D-modeller på samtlige av sine produkter, alt fra store overvannsrør til tetningsringer og minikummer. Du får se nærmere på Pipelifes store overvannssystem Pragma Infra.Pause

10:35 - 10:50


Fremtidsrettet og bærekraftig design med Wavin

10:50 - 11:10
Rom: Romerike

v/ Vidar Handal, Norsk Wavin AS

Opp gjennom årene har Wavin sine produkter vært benyttet i 2D- og 3D-modellering i Focus VARDAK. Det vil vises til gjennomførte prosjekter og gevinstene man kan hente ut. I tillegg vil det vises de siste produktnyhetenePause

11:10 - 11:25


Dataflyt for VA med SOSI-GML

11:25 - 11:55
Rom: Romerike

v/ Inger Hokstad, BA-Nettverket

Dataflyt for VA i henhold til Norsk Vanns produktspesifikasjoner og spesifikasjon i samarbeidsprosjektet mellom Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR «Standardiserte dataleveranser» med SOSI-GML som format.Pause

11:55 - 12:15


Best practice I Civil 3D for VA

12:15 - 13:00
Rom: Romerike

v/ Ieva Halvorsen og Henrik Grimstad, Application Engineers, Focus Software AS

Tips og triks for prosjektering fra planleggingsfase til fagmodell/BIM-modell.

 


Lunsj

13:00 - 14:00
Rom: Restauranten på hotellet

 


Fra CAT VA til Focus VARDAK

14:00 - 14:45
Rom: Romerike

v/ Ieva Halvorsen og Henrik Grimstad, Application Engineers, Focus Software AS

Detaljering av kummer. Arbeidsflyten mellom Civil 3D med Focus CAT VA og VARDAK

 


Pause

14:45 - 15:00


VARDAK goes BIM

15:00 - 15:45
Rom: Romerike

v/ Ieva Halvorsen og Henrik Grimstad, Application Engineers, Focus Software AS

Mulighet for å beskrive VARDAK-modeller med NS 3420 og muligheten for å ta med seg informasjonen videre til en samhandlingsmodell.

 


Pause

15:45 - 16:15


Møt en ekspert, Networking og middag

16:15 -
Rom: Jan Mayen 1 + 2

Knytt nye kontakter med andre i din bransje. Det blir servert mat og forfriskninger.

 


HVORFOR SKAL DU VÆRE MED?


 
 • Knytt nettverk

  Møt andre flinke folk og utveksle erfaringer

 • Møt ekspertene

  Se spennende foredrag og få innsikt i bygge- og anleggsbransjen

 • Forbedre dine resultater

  Lær hvordan du kan utnytte verktøy og arbeidsmetoder

Dette sier deltagere fra tidligere år:

 
Image
«Gode foredragsholdere, fantastisk mat og en supertrivelig gjeng i Focus!»Deltok i 2017
«Jeg likte å møte representanter fra Focus Software og andre brukere i en setting som gir rom for ta opp interessante temaer samtidig som det er sosialt.»Deltok i 2016
Image
Image
«Se nyheter, forbedringer og muligheter i verktøyene. Høre på erfaringer fra andre brukere og nyttige inspill fra salen.»Deltok i 2015

PRAKTISK INFORMASJON

 

Adkomst

Thon Hotel Arena ligger rett ved Norges Varemesse i Nesgata 1, 2004 Lillestrøm.

Hotellet er kun 200 meter fra Lillestrøm Togstasjon og 30 km fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.

 • Finn din reiserute

  For å finne din raskeste reise kan du benytte denne linken

 • Sykkel

  Reiser du med sykkel er det sykkelparkering utenfor hotellet.

 • Tog

  Toget tar 12 minutter fra Oslo S og Oslo Lufthavn, Gardermoen. Ta toget til Lillestrøm togstasjon og følg skiltingen til Norges Varemesse og hotellet, ca. 4 min. gange. For rutetider se NSB.

 • Buss

  Reiser du med buss, tar du den til Lillestrøm Terminal, derfra er det ca. 7 min å gå til hotellet (650 m.)

 • Bil

  Reiser du med bil er det flere parkeringsmuligheter både inne og ute mot avgift, det er 2 plasser for EL-bil på hotellet, og 10 plasser på Varemessens parkering.

Overnatting

Ønsker du å bo på hotellet Kan du bestille rom direkte ved å ringe: 66 93 60 00
Eller sende epost til: arena@thonhotels.no

Det ligger også flere hotell i umiddelbar nærhet til Norges Varemesse, evt. kan du også bo i Oslo Sentrum – da Lillestrøm kun er en 12-minutters togtur unna!

Kart

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL


 • Hva koster Oslo BIM Conference?

  Deltageravgiften er 1 750,- pr. person, eks. mva. Og den inkluderer alt det faglige, lunsj og middag.

 • Får jeg lunsj?

  Ja! Både lunsj og middag er selvfølgelig inkludert. Ikke glem å gi oss beskjed om eventuelle spesialdietter eller allergier i påmeldingsskjemaet.

 • Vil arrangementet bli streamet eller tatt opp?

  Dessverre vil arrangementet kun være tilgjengelig i levende live, men vi ser på løsninger for dette, slik at vi eventuelt kan gjøre noe digitalt ved en senere anledning.

 • Hvorfor heter det Oslo BIM Conference når det holdes i Lillestrøm?

  Det er dessverre ikke nok plass til arrangementet på et egnet sted i Oslo, så vi får prøve å ta med litt Oslo-stemning på dagen!

 • Andre spørsmål?

  Spør i vei! Send en epost til Tora hos Focus Software på tora@focus.no

Vi sees på Oslo BIMcon 2018!


meld meg på!