Velkommen til Oslo BIM Conference

8. november 2017
Thon Hotel Arena Lillestrøm

 

Bli med på konferansen for digitale verktøy i bygge- og anleggsbransjen.
Arenaen der arkitekter, byggingeniører, landskapsarkitekter, planleggere, veg- og VA-ingeniører, m.m. samles, lærer nye ting og utveksler erfaringer.

Kom på en nyttig og lærerik dag!

Følg vårt event på Facebook for løpende oppdateringer!

Påmelding
 

Agenda

Agendaen består av fem fagspor; Arkitekt, Bygg, Landskap & Plan, Vann & Avløp og Veg.

Arkitekt

Byggeteknikk

Landskap & Plan

Veg

Vann & Avløp

Registrering og kaffe
08:30 – 09:00
Velkommen og keynotes
09:00 – 09:45

Pål Eskerud, Focus Software AS

Pause
09:45 – 10:00
Do The Job Smarter, Faster and Better with Autodesk Solutions
10:00 – 10:20

Palle Bisgaard, Future Group

Renovation with point clouds, collision check as a process with Dynamo and Glue and BIM 360 Team for project manager.

Veien til Samlokalisering og bruk av BIM
10:25 – 10:45

Thomas F. Johansen, JM Norge

Standardiserte objekter og malfiler i Revit

Hva fokuset på BIM har betydd for Ischebeck Nordic
10:00 – 10:20

Magnus Nilsen, Ischebeck Nordic AS

BIM blir en stadig større virkelighet for entreprenørene, og da er det viktig for underentreprenørene å inneha fungerende kunnskap om BIM. Denne presentasjonen tar for seg hvordan Ischebeck Nordic har taklet denne utfordringen og hvordan vi bruker BIM internt for å optimalisere og effektivisere ulike prosesser.

Focus Sletten
10:25 – 10:45

Erik Aasmundrud, Espen Strømjordet og Hege Auråen, Focus Software AS

Vi jobber med å oppgradere Ove Sletten produktene til ny teknologi, og vil i den forbindelse vise dere forslag til hvordan de nye produktene skal være.

Overvannshåndtering – Utfordringer og løsninger
10:00 – 10:20

Marianne Dahl Østerud, Focus Software AS

Dette foredraget tar for seg utfordringer vi står overfor når det gjelder overvannshåndtering i byer og tettsteder, hva myndighetene gjør ift. dette, og blågrønne overvannsløsninger.

Prosjektering av flater med krav til avrenning
10:25 – 10:45

Andreas Engebretsen, Focus Software AS

Hvordan kan vi hente høyder fra eksisterende grunnlag, analysere avrenningssituasjon, og sørge for at nye flater passer inn? I dette foredraget tar vi en titt på hvordan man prosjekterer flater som skal tilpasses omkringliggende terreng, og samtidig oppfylle krav om avrenning.

Vegrehabilitering
10:00 – 10:20

Alex Figueres, Focus Software AS

Innføring i bruk av Civil 3D for effektiv vegrehabilitering. Foredraget gir et innblikk i vegmodeller for rehabilitering av eksisterende veger, samt produksjon av rapporter direkte fra programmet.

Lansering: Grunnerverv
10:25 – 10:45

Øystein Wiger, Focus Software AS

Programmet lar deg utarbeide grunnervervsplaner med spesialiserte verktøy, på samme enkle måte som i Focus Arealplan. Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan.

Briljant Renneløpsutforming
10:00 – 10:20

Sogge Johnsen, Basal AS

Et nytt prosjekteringsverktøy sikrer deg optimal kumutforming uten avleiring.

INNVA og Focus VARDAK
10:25 – 10:35

Ivar Aasen, INNVA AS

Mer informasjon kommer

AVK Supa Lock og Fleksible Kombikryss
10:35 – 10:45

Kjetil Myhra, AVK Norge AS

Produkter i Focus VARDAK fra AVK Norge.

Pause
10:45 – 11:00
Fra arkitektmodell til robotisering innen boligprodusentene
11:00 – 11:30

Geir Støvern og Pål Eskerud, Focus Software AS

Med en god BIM-modell har vi de beste forutsetningene for å ytterligere effektivisere byggenæringen. I dette foredraget kommer vi inn på områder som energiberegning fra modell, kostnadskalkulasjon og overføring til precut og elementproduksjon.

Nyheter i Revit
11:00 – 11:30

Kjetil Ueland, Focus Software AS

Få et overblikk over hva som er nytt i Revit.

3D-Planer i Focus Arealplan
11:00 – 11:30

Øystein Wiger, Focus Software AS

Vi har så vidt begynt arbeidet med å kunne utforme 3D-planer i Focus Arealplan, se en demo!

Tematiske datakilder til Civil 3D og Infraworks
11:00 – 11:30

Leif-Are Gundersen, Focus Software AS

Vi viser hvordan vi kan benytte bakgrunnskart i form av WMS-tjenester til Civil 3D og InfraWorks

3D-prosjekteringsgrunnlag for VA-ingeniøren
11:00 – 11:30

Olav Ellefsen, Scan Survey AS

3D kartlegging av kummer og posisjonering av rør i kombinasjon med terrengmodell.

Lunsj
11:30 – 12:30
Visualisering av Revit-modell og Coordination Model
12:30 – 13:15

Knut Sandvik og Hege Auråen, Focus Software AS

Vi viser hvordan du kan lage gode visualiseringer i Revit av bygg -og anleggsprosjekter med utgangspunkt i Revit-modeller plassert i kontekst til omgivelsene, Både bygninger og terreng. Dette gjøres med coordination model-funksjonaliteten som kan hente terreng og eksisterende bebyggelse fra InfraWorks, via Navisworks og inn i Revit.
Du får også se hvordan du kan lage virtual reality-presentasjoner av Revit-modeller ved hjelp av Revit Live.

Koordinater og prosjektoppstart I Revit
12:30 – 13:15

Cecilie Baglo og Hanne Gjemdal,
Focus Software AS

Få en innføring i bruk av koordinater i Revit. Lær hvordan man starter opp nye prosjekter, enten man har terrengfil eller har mottatt koordinater. Foredraget vil også inneholde nyttige tips og triks for prosjektoppstart.

Arbeidsflyt for dynamiske fagmodeller for Landskap
12:30 – 13:15

Andreas Engebretsen, Focus Software AS

Ethvert prosjekt som berører landskap skal produsere fagmodeller og illustrasjonsplaner. Hvordan kan vi sørge for best mulig arbeidsflyt for å produsere dette på mest effektiv måte og unngå dobbelt arbeid? Vi ser her på hvordan man kobler prosjekterte inngrep mot 3D fagmodell og 2D-plan på en dynamisk måte.

Fra prosjektering til bygging
12:30 – 13:15

Leif-Are Gundersen, Focus Software AS

Hvordan prosjektere med riktig koder slik at man får en korrekt fagmodell som eksporteres til maskinstyring,
og hvordan vi får ut beskrivelse rett fra modellen.

Korrekt prosjektering av flere rør i en grøft
12:30 – 13:15

Ieva Halvorsen, Focus Software AS

Flere rør i en grøft – Fellesgrøft i Focus CAT VA og AutoCAD Civil 3D. Tips og triks for opptegning av lengdeprofil. Muligheter for samhandling med vegmodell via Data Shortcuts og LandXML.

Pause
13:15 – 13:30
Anbud og kalkulasjon
13:30 – 14:15

Anders Arvesen, Olav Dammen, Focus Software AS og Larry Moore, Byggdata

Fra BIMport til eksport.
Nytt og nyttig i Focus Anbud og Byggassistenten.

Samhandling og Focus Konstruksjon
13:30 – 14:15

Erik Aasmundrud og Cecilie Baglo, Focus Software AS

Vi viser nyheter i Focus Konstruksjon 2018. Demonstrasjonen vil ha hovedfokus på skall og funksjonalitet tilknyttet dette, men det vil også bli vist annen ny funksjonalitet og tips og triks i programmet. Det vil bli livemodellering, redigering av eksisterende modeller og bli vist hvordan man kan løse problemstillinger som programmet tidligere ikke har kunnet beregne.

SOSI 5.0 og 3D Planer
13:30 – 14:15

Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak,
Kommunal- og moderniserings- departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å digitalisere arealplaner i Norge. Innlegget vil presentere hvordan departementet ser for seg reguleringsplaner i 3D, mer digitale reguleringsbestemmelser og hvordan departementet ser for seg at dette kan bidra til enklere byggesaksprosesser. Vi vil også vise hvordan SOSI Plan versjon 5 som akkurat har vært ute til høring inkluderer disse elementene og hvilke tilbakemeldinger høringen har gitt.

En titt på de nyeste funksjonene
13:30 – 14:15

Andreas Engebretsen, Focus Software AS

I dette foredraget ser vi på et utvalg av nye funksjoner i AutoCAD Civil 3D og Focus CAT. Vi ser på hvordan vi kan bearbeide eksisterende fagmodeller med informasjon og hvordan dette kan kobles videre til beskrivelse. Vi ser også på ny funksjonalitet rundt detaljering av traubunn og fjellsprenging, samt nye hjelpemidler undervis i prosjekteringen.

Fra VA-Prosjekt til Beskrivelse
13:30 – 14:15

Nicolas Martinez, Focus Software AS

Vi ser på mulighetene med å kunne hente ut eller legge til NS 3420-koder på kummer og rør i Focus CAT VA. Og hvordan du kan få eksportert modellen direkte til anbudsbeskrivelse i Focus Anbud. I tillegg gjennomgår vi andre import- og eksport-muligheter via GML – SOSI Ledning.

Pause
14:15 – 14:30
Tegningsproduksjon på en smart måte
14:30 – 15:15

Aimo Nilsen, Focus Software AS

Du får se tegningsproduksjon fra modellen din i Revit og hvordan du gjør det best mulig.

Modellering med avansert geometri i Revit
14:30 – 15:15

Knut Sandvik og Hanne Gjemdal, Focus Software AS

Vi viser hvordan du med enkle midler kan lage kompleks geometri på konstruksjonene dine i Revit. Eksempler er å lage dam til småkraftverk tilpasset til fjellet i underkant og å tilpasse bjelker til tak med komplekse former.

Fra fagmodell for landskap til IFC og NS 3420-beskrivelse
14:30 – 15:15

Andreas Engebretsen, Focus Software AS

I dette foredraget skal vi se på hvordan vi kan berike nye og eksisterende 3D fagmodeller med informasjon. Her skal vi se på nye arbeidsflyter for å berike fagmodeller med objekt informasjon, samt helt ny funksjonalitet for berikelse og eksport av NS 3420-koder.Eksporter mengder direkte fra fagmodell til beskrivelse.

Samhandlingsmodeller i skyen
14:30 – 15:15

Leif-Are Gundersen, Focus Software AS

Tverrfaglig samhandling med Bruk av BIM 360 verktøyene.
Sammenstille og kjøre kollisjonskontroll samt hente ut enkel informasjon fra Navisworks
(En liten titt på hva som er nytt i InfraWorks)

Fagmodeller og I-en i BIM for VA
14:30 – 15:15

Henrik Grimstad, Focus Software AS

Hvordan lage en nyttig og informasjonsmettet fagmodell fra ditt VA-prosjekt i AutoCAD Civil 3D med eksport til verktøy for videre arbeid.

Pause
15:15 – 15:30
Avslutning
15:30 – 16:00

Pål Eskerud, Focus Software AS

Møt en ekspert og Networking
16:00 – 17:00

Besøk stands med våre eksperter, var det noe du ikke fikk spurt om under foredragene? Eller ønsker du å snakke med en ekspert på tomannshånd?
Knytt også nye kontakter med andre i din bransje.

Det blir servert snacks og forfriskninger.

Festmiddag
17:00
Vi samles for en god middag i bankettsalen

Gode grunner til å delta

 
 • Knytt nettverk

  Møt andre flinke folk og utveksle erfaringer

 • Møt ekspertene

  Se spennende foredrag og få innsikt i bygge- og anleggsbransjen

 • Forbedre dine resultater

  Lær hvordan du kan utnytte verktøy og arbeidsmetoder

Dette sier deltagere fra tidligere år:

«Se nyheter, forbedringer og muligheter i verktøyene. Høre på erfaringer fra andre brukere og nyttige inspill fra salen.»Deltok i 2015
«Jeg likte å møte representanter fra Focus Software og andre brukere i en setting som gir rom for ta opp interessante temaer samtidig som det er sosialt.»Deltok i 2016
 

Praktisk informasjon

 

Adkomst

Thon Hotel Arena ligger rett ved Norges Varemesse i Nesgata 1, 2004 Lillestrøm.

Hotellet er kun 200 meter fra Lillestrøm Togstasjon og 30 km fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.

 • Finn din reiserute

  For å finne din raskeste reise kan du benytte denne linken

 • Sykkel

  Reiser du med sykkel er det sykkelparkering utenfor hotellet.

 • Tog

  Toget tar 12 minutter fra Oslo S og Oslo Lufthavn, Gardermoen. Ta toget til Lillestrøm togstasjon og følg skiltingen til Norges Varemesse og hotellet, ca. 4 min. gange. For rutetider se NSB.

 • Buss

  Reiser du med buss, tar du den til Lillestrøm Terminal, derfra er det ca. 7 min å gå til hotellet (650 m.)

 • Bil

  Reiser du med bil er det flere parkeringsmuligheter både inne og ute mot avgift, det er 2 plasser for EL-bil på hotellet, og 10 plasser på Varmessens parkering.

Overnatting

Ønsker du å bo på hotellet Kan du bestille rom direkte ved å ringe: 66 93 60 00
Eller sende epost til: arena@thonhotels.no

Oppgi denne bestillingskoden: 081117FOKU

Det blir holdt av rom til deltagere av Oslo BIM Conference inntil 3 uker før dagen, så det lønner seg å booke før det blir fullt.

Det ligger også flere hotell i umiddelbar nærhet til Norges Varemesse, evt. kan du også bo i Oslo Sentrum – da Lillestrøm kun er en 12-minutters togtur unna!

Kart

 

Ofte stilte spørsmål


 • Hva koster Oslo BIM Conference?

  Deltageravgiften er 1 490,- pr. person, eks. mva. Og den inkluderer alt det faglige, lunsj og middag.

 • Får jeg lunsj?

  Ja! Både lunsj og middag er selvfølgelig inkludert. Ikke glem å gi oss beskjed om eventuelle spesialdietter eller allergier i påmeldingsskjemaet.

 • Vil arrangementet bli streamet eller tatt opp?

  Dessverre vil arrangementet kun være tilgjengelig i levende live, men vi ser på løsninger for dette, slik at vi eventuelt kan gjøre noe digitalt ved en senere anledning.

 • Hvorfor heter det Oslo BIM Conference når det holdes i Lillestrøm?

  Det er dessverre ikke nok plass til arrangementet på et egnet sted i Oslo, så vi får prøve å ta med litt Oslo-stemning på dagen!

 • Andre spørsmål?

  Spør i vei! Send en epost til Tora hos Focus Software på tora@focus.no

Vi sees på Oslo BIMcon 2017!


Meld meg på