Nyheter

Modellering av boligblokk i betong i Focus Konstruksjon

Webinar date 8. desember 2022 10:00
Join in browser Join in zoom app
Vi vil i dette webinaret bl.a. vise noen muligheter som finnes ved kopiering internt i modellen samt kopiering inn i fra andre fkon-filer. Det blir også vist bruk av leddkoblinger mellom sjakter og dekker.